תב"ע דרום הרובע

עירוניות המעודדת צמיחה והתחדשות

התב"ע להתחדשות דרום אזור התעשייה הישן באילת הינה תכנית המשך לתכנית המדיניות לרובע הפתוח. התכנית מייצרת חזון חדשני לאזור התעשייה הישן כחלק אינטגרלי ממרכז העיר ליצירת מרחב עירוני גמיש ומעורב שימושים לעסקים, תיירות, מסחר, מגורים ופנאי. זאת, במטרה ליצור עירוניות אינטנסיבית מכילה המאפשרת צמיחה והתחדשות.
התכנית שמה דגש על מיקומו האסטרטגי של אזור התעשייה הישן במערך העירוני והחיבורים החדשים שהוא מייצר בין השכונות הוותיקות ושטחי שדה התעופה המפונה. התכנית מייצרת תוספת שימושים מגוונים, כגון מגורים ותיירות, ותוספת זכויות בנייה, תוך שיפור מערך התנועה והקישוריות במרחב ויצירת חיבורים תנועתיים חדשים.

עירוניות המעודדת צמיחה והתחדשות

עקרונות התב”ע

  • חיזוק הקשר בין אזור התעשייה למע"ר ובין שכונות המגורים ואזור התיירות. 
  • שמירה על אופי האזור והשימושים הקיימים לתעשייה ותעסוקה.
  • עירוב שימושים מתקדם לשימושי מגורים, תיירות, מסחר ופנאי.
  • התייחסות לדפנות התוחמות את מרחב התכנון ושימושי הקרקע הצמודים אליו.
  • חיבור אל שטחי הפיתוח העתידיים בשדה התעופה המפונה ובריכות המלח.
  • שיפור הקישוריות הסובבת ושדרוג מערך הדרכים הפנימי.

תהליך קידום התב”ע

הליכים סטטוטוריים

התנעת תהליך התכנון
נוב’ 2020
ניתוח המצב הקיים וגיבוש חזון
דצ’ 20- אפריל 21
גיבוש חלופות ובחירת חלופה נבחרת
יוני - נוב’ 2021
עיבוד חלופה נבחרת לקראת קליטה בועדה מקומית
השלב הנוכחי
עמידה בתנאי סף בוועדה המחוזית
 
החלטה על הפקדה בוועדה המחוזית
 
אישור התכנית ע”י הוועדה המחוזית
 
 
 

הליכי שיתוף ציבור

* במקביל נערך כנס תושבים במסגרת התכנית האסטרטגית לאזור התעשייה
*חלוקת שאלונים ומיפוי מצב קיים
כנס תושבים ראשון -
חלופות תכנון וחלופה נבחרת
להורדת המצגת
דצמבר 2021
כנס תושבים שני - עיבוד חלופה
להורדת המצגת
ינואר 2023
כנס תושבים שלישי - הצגת תכנית מאושרת
השלב הבא
לחישוב זכויות