שלביות

פיתוח הדרגתי והוליסטי

מנגנון התכנית אינו מייצר תלות בין המתחמים שונים, וכך מתאפשר קידום מקביל של פרויקטים בכל רחבי אזור התעשייה. מודל זה מעודד פיתוח מואץ של פרויקטים במיקומים שונים ברחבי האזור, ומימוש של זכויות ושימושים במסגרת סל הזכויות של כל מתחם. 
בדומה לחזון התכנית, גם תמונת העתיד של אזור התעשייה הישן מצביעה על מגוון תרחישים שונים המתייחסים לפריסת שימושים, גובה בינוי, פתיחת דרכים, תוספת שטחים בנויים ופתוחים לציבור. תרחישים אלה מאפשרים כיווני התפתחות שונים לאזור התעשייה, בהתאם לכוחות השוק והכלכלה.
חזון הרובע הפתוח הצביע על שינויים מרחביים גם בטווח הזמן הקצר והבינוני. למעשה, כבר כיום מינהלת אזורי התעשייה והתעסוקה של אילת מקדמת באזור מהלכי עירוניות טקטית (התערבויות רכות) שמטרתן לפתח את המרחב הציבורי לרווחת המבקרים בו, ולתמוך בעסקים הפועלים באזור. התערבויות כאלה מייצרות ומעודדות יוזמות בילוי ופנאי לרווחת התושבים ובאי המרחב כמו גם למשיכת קהלים חדשים.

פיתוח הדרגתי והוליסטי
פיתוח הדרגתי והוליסטי
פיתוח הדרגתי והוליסטי
לחישוב זכויות