דברי פתיחה

דבר ראש העיר

העיר אילת נמצאת באחת התקופות המרגשות בחייה, עם תנופת פיתוח אדירה הכוללת בינוי מאסיבי של מגורים ומלונאות, פיתוח בחופים ובמדבר, התחדשות עירונית בשכונות ובלב העיר, בינוי של מוסדות חינוך ציבור, פיתוח תשתיות תחבורה ופיתוח תעסוקה לצד טיפוח מתמיד של העיר.

עבודות אלה הן פועל יוצא של תכנון בכל התחומים לצד תכניות שנתיות ורב שנתיות של העירייה ויחידות הביצוע שלה, החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) ותאגיד המים "עין נטפים". בכל התכניות הקפדנו על תהליך שיתוף ציבור, מתוך אמונה ששיתוף ציבור כחלק בלתי נפרד מהליך התכנון יביא לתכנית מיטבית ואיכותית המבטאת את שאיפות הציבור והופכת אותו לשותף בעיצוב עתידו. 

אחת מהתכניות המובילות היא תכנית המדיניות להתחדשות אזור התעשייה, במסגרתה יהפוך אזור התעשייה הישן, לרובע עירוני הכולל מסחר, תעסוקה, מגורים ומלונאות, כמו גם שטחי ציבור שייתנו מענה לתושבי השכונה החדשה שתיבנה. התכנית תהפוך את האזור למתחם פתוח וחדשני, תעודד פעילויות ויזמות במרחב הציבורי, ותחבר את התושבים לאזור. 

כלל התכניות בליווי מינהל ההנדסה בעירייה, יאפשרו את השבחת איכות החיים של התושבים, ויקדמו את אילת כעיר תיירות וספורט בינלאומית מובילה. עיר שטוב לנפוש בה, נפלא לגור בה וכדאי להשקיע בה. 
 
זו ההזדמנות להודות לכל הגורמים העוסקים במלאכה ולאחל לכולנו בהצלחה.


אלי לנקרי - ראש העיראלי לנקרי
ראש עיריית אילת

דבר מהנדס העיר

אזור התעשייה הישן של העיר כבר מזמן אינו אזור תעשייה. הוא הזירה הכלכלית בה מוצאים את פרנסתם חלק ניכר מתושבי העיר, ורובם ככולם, כמו גם תיירים רבים, הם צרכנים של שירותיו. זירה זו כוללת פעילות ענפה ומגוונת של מסחר, שירותים שונים, מלאכה, אחסנה והפצה, ייצור, מסעדות ועוד. מרחב מאתגר זה נדרש למדיניות ואסטרטגיה עירונית, בכדי לייצר את תנאי הזירה ולכוון אותה להיות מרחב עירוני איכותי מחד ומרחב השומר על גמישות עסקית מאידך.

'רובע העסקים הפתוח' הינו רעיון פורץ דרך של מרחב עירוני רב תכליתי, הקובע בעיקר עקרונות ומנגנונים ופחות מגבלות תכנוניות. הוא מושתת על פילוסופיה שדוגלת בכך שהתוצאה הטובה ביותר מורכבת מקביעת מסגרת של עקרונות על ידי העיר ומהידע היזמי המבוסס על צרכי השוק. 

בזמן כתיבת שורות אלו עיריית אילת כבר מובילה תכנית מפורטת לחלקו הדרומי של הרובע, בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל, בעוד תכנית זו תשמש תשתית אסטרטגית ליוזמות ביתר חלקי הרובע. תכנית זו נועדה לייצר סביבה תומכת ליוזמות, במסגרת סל העקרונות שקבעה התכנית, ובכך להאיץ את התחדשות אזור התעשייה הישן ולהפוך אותו לרובע עירוני תוסס ואטרקטיבי.
ומילה אחרונה על ניהול. כוחה של תכנית זו רב בעידוד יזמות, אולם איכותו של המרחב תיקבע לא פחות על ידי לקיחת אחריות של כל בעלי העניין – הפרטיים והציבוריים – על ניהול המרחב, הקמת התאגדויות בעלי עסקים והקמת מנהלת לרובע משותפת לעיריית אילת ולעסקים.

בשמי ובשם מינהל הנדסה בעיריית אילת, 
אינג' אסף אריכא
מהנדס העיר היוצא
 

דבר צוות התכנון

מסמך זה הוא פרי עבודתם המשותפת של אגף הנדסה והחברה הכלכלית אילת יחד עם צוות מתכננים וכלכלנים מקצועי אשר יחדיו עמלו על תכנית מדיניות שמטרתה היא חשיבה ובחינה מחודשת של תפקידו העירוני של אזור התעשייה הישן באילת כחלק מקונטקסט רחב אשר משפיע ומושפע מהמרחבים המשיקים לו ומחובר לחזון ולמיקומו בתוך המערך העירוני העתידי כחלק אינטגרלי ממרכז העיר החדש תוך מימוש הפוטנציאל הטמון בו כרובע עירוני חדש ומעורב שימושים. התכנית לוותה בהליך שיתוף ציבור מעמיק עם מגוון קהלי מטרה אשר נמצאים במרחב התכנון. 

התוכנית מציגה את החזון התכנוני ואת מנגנוני המימוש המיידיים ועתידיים של המרחב בהיבטי אדריכלות, כלכלה, תנועה ואסטרטגיה. היא נכתבה בתהליך חשיבה יצירתי אשר מחבר את אזור התעשיה לעיר, ומבוסס על זיהוי המבנה העירוני של אילת הבנויה מרצועות תכנון בין המדבר והים. התוכנית לוקחת בחשבון את חיזוק הכלכלה והתעסוקה המקומית ופיתוח המרחב בצורה הוליסטית וישימה.

מרחב התכנון, אזור התעשייה הישן באילת, תוכנן ופותח בשנות ה-50 ע"י משרד הבינוי והשיכון כאשר ייעודו המקורי הינו תעשיה ומלאכה. בשטחים נרחבים מאיזור התעשייה לא מומשו זכויות הבניה ושטחים אלו נותרו ריקים מבינוי עד היום. במהלך השנים נוספו שימושים רבים לאזור התעשייה, חלקם אושרו באמצעות תכניות מפורטות, חלקם ע"י היתרים לשימושים חורגים, וחלקם ללא היתרים כלל, עד שבשנים האחרונות ניתן לראות מגמה של גידול בשימושים מסחריים, משרדים ושירותים וירידה בשימושי מלאכה ותעשייה. כמו כן לאחרונה החלו להתממש גם תכניות המשלבות שימושי מגורים ותיירות לצד יוזמות נוספות המבקשות לייצר פרויקטים מעורבי שימושים ברחבי אזור התעשייה הישן.

ניהול ואסטסטרגיה: build, ניר לבלוביץ' וניר אברהם | אדריכלות ונוף: דרמן ורבקל אדריכלות, אדר' אלי דרמן, אדר' ליז לייבוביץ', אדר' אלעד בוקר, אדר' אמילי דיב
ייעוץ כלכלי: build, יוגב שרביט | תנועה: אדם ורחוב, אולריך יעקב בקר

דבר המינהלת

החזון העירוני לצמיחה רחבת היקף קובע, הלכה למעשה, שהעיר חייבת למצות את הפוטנציאל הגלום בשטחי התעסוקה הקיימים והעתידיים המצויים בשלבי תכנון שונים. כצעד למימוש החזון קידמה העירייה תכנית אסטרטגית להתחדשות אזור התעשייה של העיר, לצד המשך פיתוח וניהול מתחמי תעשייה נוספים. 

מנהלת אזורי התעשייה והתעסוקה מהווה גוף ניהולי מרכזי לכלל אזורי התעשייה והתעסוקה  ברחבי העיר , לרבות הרובע הפתוח. המנהלת פועלת בראייה עירונית רחבה ומשולבת לפיתוחם של מוקדי תעסוקה משמעותיים. בנוסף, המנהלת מובילה מהלכים לתכנון מיטבי של שטחי התעסוקה - חדשים ומתחדשים, קידום מימושן של התכניות הקיימות, שדרוג פיזי, שיווקי ועסקי, וכל זאת לצד ניהול שוטף של אזורי התעשייה והתעסוקה.

ניהול אזורי התעשייה והתעסוקה תחת גוף אחד מאפשר תאום ושיתוף פעולה הדוק עם היחידות העירוניות העוסקות בתחום, ולקיים תהליך עבודה מבוקר של הרשות המקומית בניהול אזורי התעשייה והתעסוקה ואזורי המסחר, תוך שימת דגש לשאיפות ולצרכים העירוניים.

מטרת העל - יצירת מערכת תומכת ביזמים ובעסקים הפועלים באזורי התעשייה והתעסוקה. 

  • קידום תהליך התחדשות אזור התעשייה 
  • פיתוח וניהול כלל המתחמים , לצורך מימוש המדיניות העירונית. 
  • חיזוק הקשר ושיתוף בעלי העניין , לטובת יוזמות של קהילות ועסקים.
  • חשיפת התכניות והנגשת המידע באופן מיטבי לכלל בעלי העניין.
  • קידום יוזמות להתחדשות האזור, ולקידום פרויקטים עירוניים לפיתוח המרחב הציבורי ועוד.
לחישוב זכויות