מינהלת אזורי תעשייה ותעסוקה אילת
עיריית אילת
חברה כלכלית אילת

תכנית מדיניות להתחדשות

אזור התעשייה הישן באילת

חזון התכנית

הרובע הפתוח: מרחב עירוני גמיש ומעורב שימושים לעסקים, תיירות, מסחר, בילוי, מגורים ושטחי ציבור. מטרת התכנית היא ליצור עירוניות אינטנסיבית המאפשרת צמיחה והתחדשות, כחלק אינטגרלי מהמרקם העירוני תוך מימוש הפוטנציאל הטמון בו כרובע עירוני חדש.

שטחי הציבור שיתווספו ייתנו מענה לתושבי השכונה החדשה שתיבנה והאזור יעודד פעילויות ויזמות במרחב הציבורי.

שדרות חטיבת גולני
הברוסקאי פינת האורגים
הבנאי פינת האמן
דרך הערבה
תמונת אוירה אילת

מהי תכנית מדיניות?

תכניות מדיניות מאפשרות מסגרת פעולה גמישה לפרויקטים. על בסיסן ניתן לקדם תב"עות (תכניות בניין עיר) שמכוחן מנפיקים היתרי בנייה. במילים אחרות, תכנית המדיניות לרובע הפתוח מתווה מסגרת לכל תכנון עתידי, אך אינה מגדירה מפורשות את התכנון עצמו.

תכנית המדיניות מתמקדת במינוף יתרונות המתחם תוך הגדלת הגמישות התכנונית והכדאיות הכלכלית לפיתוח, בדגש על פיתוח שימושים מגוונים. מקבלי ההחלטות בעירייה והגורמים המקצועיים גיבשו מדיניות זו, על מנת שתספק ליזמים ומתכננים מטעמם את הכלים הדרושים להתמודדות מקצועית ושיטתית בכל פיתוח עתידי באזור זה. כך, תכנון מגורים ודיור, שטחי ושירותי ציבור, תעסוקה, מסחר, תנועה ותחבורה ייעשה על פי חזון התכנית. 

מפת הרובע הפתוח

מקרא
מגורים
פתוח
(יעוד לבחירה)
תעסוקה
מסחר
תיירות
מצב קיים

רובע ההזדמנויות

עירוניות טקטית והתערבויות רכות

במהלך פיתוח הרובע תקדם מינהלת אזורי התעשייה והתעסוקה שימוש במשאבים מקומיים לטובת הפיכת המרחב הציבורי לאיכותי ומזמין יותר. התעדכנו כאן.

הטבות ותמריצים ממשלתיים

מדינת ישראל מכירה בחשיבות האסטרטגית של העיר אילת, שנהנית מהטבות המחזקות את מעמדה ומעניקות סיבות רבות להשקיע ולפתח בה יוזמות חדשות.

תיירות עירונית

תיירי העידן החדש מחפשים חוויות המחוברות להוויה המקומית. הרובע הפתוח, שיכיל בין היתר עסקים, חנויות ופארקים, הוא המקום האידיאלי לפיתוח מיזמים שכאלה.

גמישות תכנונית חסרת תקדים

20% מייעודי הקרקע בכל מתחם ברובע הפתוח יוקצו לפי שיקול דעתה של החברה היזמית, מתוך סל רחב של ייעודים אפשריים.

עירוב שימושים אינטנסיבי

הרובע הפתוח ישנה את פניו מאזור תעשייה לאזור המשלב מגורים, תיירות, מסחר ותעסוקה. עירוב השימושים יוצר הזדמנויות חדשות ומגדיל את את הביקוש מצד תושבים ומבקרים לבלות באזור.

מיקום מנצח

שכונות מגורים חדשות ממזרח ומתחדשות ממערב, אזור תעשייה מתפתח מצפון ומרכז תיירותי מדרום, הופכים את מיקום הרובע הפתוח לאטרקטיבי במיוחד.

לחישוב זכויות