מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה אילת

שיתוף ציבור וקשרי יזמים

אנו מאמינים שעל מנת לפעול בצורה מיטבית ולענות על צרכי היזמים ובעלי הנכסים באזורי תעשייה ותעסוקה, יש לקדם תהליכי שיתוף ציבור ולחזק את הקשר עם הקהילה באופן שוטף . בנוסף,  המינהלת מקדמת תהליכי הסברה והנגשת מידע במסגרת הפרויקטים אותם היא מובילה. 

המינהלת תעניק מעטפת שירותים תומכת עבור היזמים באזורי התעשייה והתעסוקה השונים. המינהלת תשאף ללוות את בעלי העניין בתהליכי התכנון, הוצאת תב"ע, תהליכים בירוקרטיים ופרויקטים שונים ע"פ צורך. בנוסף המינהלת תלווה את היזמים בהליכי הרישוי להוצאת היתרים ותמיכה שיווקית באכלוס הנכסים.

 

שיווק קרקעות באזורי התעשייה והתעסוקה 

הקרקעות באיזורי התעשייה והתעסוקה הינן בבעלות רמ"י.  כחלק מתהליך התכנון והפיתוח של אזורי תעשייה ותעסוקה חדשים, המינהלת פועלת מול רמ"י לקידום שיווק הקרקעות באמצעות מכרזים והקצאות. השיווק יעשה בכפוף ליעדים האסטרטגיים של העיר אשר נקבעו במסגרת תכנית העתיד של העיר אילת. מטרתה של המינהלת היא ליצור אקו-סיסטם אשר נדרש לפיתוח תעשייה ותעסוקה מגוונת ואיכותית בעיר.

שיתוף ציבור וקשרי יזמים