מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה אילת

פיקוח ואכיפה

על מנת ליצור מרחב טוב, מתוכנן ושיוויוני עבור כלל העסקים, היזמים והמבקרים, פועלת מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה, לקידום והידוק האכיפה והפיקוח באזורי התעשייה והתעסוקה אותם היא מנהלת.

המינהלת פועלת באופן רציף ובשיתוף פעולה מלא עם גורמי האכיפה המוסמכים ובהם פיקוח עירוני, איכות הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ועוד.

מתוך הבנה של חשיבות הפיקוח במרחב הציבורי בכלל ובאזורי התעשייה והתעסוקה בפרט, ועל מנת לאפשר את החזון לשגשוג והתחדשות האזור, קידמה העירייה החלטה להקצות פקחים ייעודים לאזורים אלו לביצוע אכיפה באופן יומיומי. בכך להבטיח את קיום וכיבוד המרחב הציבורי לצד המרחבים הפרטיים של העסקים , בשיתוף פעולה ובסינרגיה.

תחומי האכיפה והפיקוח אותם מקדמת המינהלת:

  • פיקוח על הבנייה באמצעות מינהל ההנדסה בעירייה.
  • פיקוח בנושאי השלכת פסולת במרחב הציבורי בדגש על פסולת בניה ומפגעים.
  • פיקוח ואכיפה של חוקי עזר עירוניים באמצעות גורמי העירייה המוסמכים.
פיקוח ואכיפה