מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה אילת

ניהול תכנון ופיתוח המרחב הציבורי

אזורי התעשייה והתעסוקה של העתיד מציעים למשתמשים מרחב ציבורי מזמין, עירוב שימושים וסביבת שהייה נעימה ומאפשרת.

על כן, רואה עצמה המינהלת כאחראית להתוות ולנהל את תכנון אזורי התעשייה והתעסוקה תוך מתן דגש ומחשבה על עיצובו והתאמתו של המרחב הציבורי לחווית המבקר באזורי התעשייה והתעסוקה.

ביצוע פרויקטים תכנוניים והנדסיים

מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה, אמונה על פיתוח תשתיות, קידום פרוייקטים הנדסיים, פיתוח ותחזוקת המרחב ציבורי. המינהלת תבצע בקרה ומעקב אחר יעדי הביצוע ועמידה בלוחות זמנים בהתאם ליעדים העירוניים שנקבעו. כמו כן, מתבצעת בקרה על פרויקטים אשר מקודמים ומבוצעים ע"י הסקטור הפרטי בשטח אזורי התעסוקה.

קידום יוזמות ופרויקטים ליצירת מנועי צמיחה ושיפור אזורי התעשייה והתעסוקה

המינהלת תקדם יוזמות, תוכניות עסקיות ופרויקטים לפיתוח מיזמים אשר מייצרים מנועי צמיחה לעיר ומפתחים את אזורי התעשייה והתעסוקה בטווח הקצר והארוך. כך לדוגמא מקדמת המינהלת פרוייקטים לעירוניות טקטית לפיתוח המרחב הציבורי באזור התעשייה הישן של העיר ובשאר מתחמי התעשייה והתעסוקה שבאחריות המינהלת.

ניהול תכנון ופיתוח המרחב הציבורי | מקור - flicker.com