מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה אילת

ממשקי עבודה עם גופים ממשלתיים

מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה פועלת לפיתוח הוליסטי של התעשייה והתעסוקה באילת. לשם כך מקדמת המינהלת שיתופי פעולה וחיזוק הקשרים עם משרדי הממשלה ומוסדות המדינה ברמה המקומית והארצית.

שותפים לדרך:

רשות מקרקעי ישראל

המינהלת עובדת באופן שוטף עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כחלק מתהליכי השיווק ופיתוח הקרקעות באזורי התעשייה והתעסוקה. כמו כן, המינהלת מסייעת לקידום מכרזים מול רשות מקרקעי ישראל והיזמים השונים.

משרד הכלכלה

על פי חוק, משרד הכלכלה באמצעות המינהל לאיזורי תעשייה הוא המשרד האמון על ניהול הליכי הקצאות קרקע באזורי התעשייה והתעסוקה בארץ.
נוהל הקצאות הקרקע, מסדיר את הליך הקצאת הקרקע בפטור ממכרז. הפטור מאפשר תחת תנאים מסוימים ליזמים  או מפעלים לרכוש מגרש במסלול של הקצאה שהוגדר לקרקעות שנועדו לתעשייה ומלאכה בלבד, ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים בנוהל הקצאות של משרד הכלכלה כאמור.

במסגרת הליך זה מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה בוחנת את הבקשות וממליצה למשרד הכלכלה עבור הקצאה לצורך הקמת מפעל או מיזם מסוים. המינהלת מלווה את היזמים בתהליך מול משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל, לכל אורך הדרך ובסופו מבצעת מעקב ובקרה על מיזמים שקיבלו הקצאה לכל אורך תקופת ההקמה עד לסיום והפעלה בהתאם למטרת ההקצאה.

קשרי ממשל וגיוס משאבים