מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה אילת

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אתר מינהלת פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה

אנו, עיריית אילת (להלן: העירייה) באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: חכ"א או החברה) המפעילה את אתר ומערכת מיניסייט הרובע הפתוח (להלן: המערכת) מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: מדיניות הפרטיות).
מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע הנמסר לה על ידך או הנאסף על ידה בעת השימוש בה.
חשוב לנו להדגיש, כי המידע אשר נמסר על ידך במערכת, יימסר על ידי החברה לעיריית אילת אשר תעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן.
כמו כן, מודגש, כי מדיניות הפרטיות לא תחול על העירייה בכל הקשור לתיק בניין ו/או הגשת בקשות על פי דיני תכנון ובנייה.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת כמובן גם לנשים.

מסירת מידע ושמירתו במערכת

בעת הגלישה, הרישום למערכת, והשימוש בה, נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע לבעל החשבון שנרשם במערכת (להלן: בעל החשבון) לפעילות העסקית שבעל החשבון מנהל באמצעות המערכת, לעובדיו, ולצדדים שלישיים שהמידע שלהם מוזן למערכת על ידו ו/או בשמו. חלק מהמידע נמסר בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי של האדם אליו הוא מתייחס, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטים אישיים. מידע זה עלול להתייחס בין היתר לנתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו וכוונותיו (להלן: מידע אישי). חלקים אחרים של המידע המעובד במערכת מתייחסים לעסק ו/או לחברה של בעל החשבון, לרבות פרטי העסק או החברה ופרטים ליצירת קשר, פרטי המגרש, פרטי התכניות אשר מעוניינים לקדם במגרש, וכו' (להלן: מידע עסקי). המידע האישי והעסקי המעובד במערכת, משמש לצורך מתן השירותים של המערכת ומאפשר לעשות בה שימוש תקין ומלא באופן המשרת את צרכיו של בעל החשבון.

חלק מהמידע הנמסר, כדוגמת פרטי כניסה וגישה, ותשלום אודות שירותי המערכת, ככל שנדרש תשלום, הינו מידע שחובה לספק בתהליך ההרשמה על מנת לעשות שימוש במערכת. כמובן, אין חובה להסכים לכך, אולם אם לא תספק מידע זה לא תמיד תוכל ליהנות מכל שירותי המערכת.
לתשומת לבך, מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עלולה למנוע מבעל החשבון להשתמש בשירותים המוצעים במערכת, או חלק מהם, לפגוע באפשרותו ליצור קשר עם החברה ולפגוע ביכולתה של החברה לתת שירותים לבעל החשבון.

המידע המוזן למערכת על ידי בעל החשבון ו/או בעבורו, לרבות המידע האישי והמידע העסקי שתחת אותו חשבון, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית. העירייה וחכ"א מתחייבות שלא לעשות כל שימוש במידע האישי ו/או העסקי המוזן למערכת, מלבד לצורכי המערכת ובהתאם למדיניות הפרטיות. יחד עם זאת, שומרות העירייה וחכ"א על זכותן לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש במערכת וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים במערכת, הפעלתה ותכניה, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות ולאמור בכל דין.

בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך במערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד על ידי החברה כחלק מהמידע שלה, לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת באופן כללי.

על בעל החשבון לדעת כי כל פעולה שהוא מבצע באמצעות המערכת גלויה בכל עת לחברה.

המערכת עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שבמערכת. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, האתר אינו יכול להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות המערכת, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותי המערכת יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של המערכת על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים במערכת. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של המערכת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העירייה ו/או חכ"א ו/או מי מטעמן עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

ככל שתחום עיסוקו המסוים של בעל החשבון ו/או המידע המוזן לחשבונו במערכת דורשים מחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת המערכת לצרכיך מוטלת עליך, והעירייה וחכ"א לא תהינה אחראיות בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש במערכת על ידך.

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

Cookies

המערכת  והאתר משתמשים ב"עוגיות"  (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים, לצורך ניהולם השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותם (להלן ביחד: Cookies). חלק מה Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות המערכת בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך, המערכת לא תוכל לפעול כראוי. חלק אחר של ה Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך במערכת. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך, כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות במערכת עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies  אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies  אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה זה, הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

דואר אלקטרוני, הודעות טלפוניות והצעות שיווקיות

כחלק מהשימוש באתר המערכת, יישלחו אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת הרישום למערכת, בעת הפקת מסמכים במערכת וכאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור במערכת. כמו כן אנו עשויים לשלוח אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים לנתונים מקצועיים, עדכונים הקשורים במערכת, מידע אודות העירייה, חכ"א, מנהלת אזורי תעסוקה וכיוצ"ב.

בנוסף, החברה עשויה לשלוח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים שלנו ו/או של שותפים עסקיים שלנו היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר. אנו מבקשים את הסכמתך לכך בעת הרישום למערכת, ובכל עת אתה רשאי לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל שיווקי זה, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו.

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל החברה פועלת משטח ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך החברה עשויה לעשות שימוש בשירותי ענן שונים, לרבות שירותי אחסון, המבוססים על חוות שרתים הממוקמות בחו"ל, AWS לצורך הפעלת האתר והמערכת.

מסירת מידע לצד שלישי

העירייה וחכ"א לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך במערכת אלא במקרים המפורטים להלן:

  • בכל הקשור לתיק בניין  ו/או הגשת בקשות על פי דיני תכנון ובנייה.
  • בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות במערכת המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;
  • בכל מקרה בו תבקש לקשר את חשבונך במערכת ו/או לתת גישה במערכת לגורם מטעמך, כדוגמת רו"ח, יועץ מס, הנהלת חשבונות ו/או מערכות צד ג' וכיוצ"ב;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או אם החברה תהיה סבורה כי היא זקוקה למידע לצורך הגנה על האינטרסים המשפטיים של החברה;
  • אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
  • במקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  • במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;
  • במקרה שבו תבקש מאתנו בכתב להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו ובקשתך תאושר על ידי היועץ המשפטי של החברה.  

בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם המערכת: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

ככלל, כל המידע המאוחסן על ידי בעל החשבון במערכת יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות בעל החשבון.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת מידע או הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

יודגש, שהעירייה וחכ"א אינן הבעלים של המידע האישי והמידע העסקי המנוהלים תחת כל בעל חשבון, והבעלים של מידע זה הינו בעל החשבון. כחלק מכך, הנך האחראי הישיר והבלעדי למידע האישי והעסקי הנוגע אליך והמופיע במערכת ולביצוע כל פנייה בקשר לתוכן מידע זה, לרבות פניות לעיון ותיקון של המידע, במקרה הנדרש, והחברה מפצירה בך לפנות בכל בקשה הנוגעת למידע האמור, במקרה שאינו שלם, נכון או מעודכן.

פניות אלה יש להפנות אלינו בדוא"ל shirly@eec.co.il.

אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

החברה תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואתה מוזמן להתעדכן מעת לעת בשינויים אלו בעמוד מדיניות הפרטיות באתר.